Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe

Porady prawne z zakresu prawa upadłościowego

Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną Skarbiec obejmują m.in.:

- doradztwo przy reorganizacji przedsiębiorstw,

- przygotowanie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,

- przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości (na zlecenie dłużnika bądź wierzyciela),

- reprezentowanie dłużnika bądź wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i nadzór nad prawidłowością podstępowania,

- wsparcie procedury likwidacyjnej,

- udział w negocjacjach dot. możliwości zawarcia układu,

- badanie kwestii odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

Postępowanie upadłościowe - zagadnienia

1. Kiedy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości?

2. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

3. Jakie elementy powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

4. W jakich sytuacjach i w jaki sposób Sąd może zabezpieczyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

5. Wstępne zgromadzenie wierzycieli

6. Od jakiego dnia rozpoczyna się upadłość?

7. Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego

8. Jaki majątek zalicza się do masy upadłości, a jaki podlega wyłączeniu?

9. Kto i w jaki sposób ustala skład masy upadłości?

10. Czy istnieje możliwość obciążenia składników masy upadłości?

11. Czy umowy zawarte przed ogłoszeniem upadłości zachowują ważność po ogłoszeniu upadłości?

12. Kto sporządza plan podziału i kiedy następuje wykonanie planu podziału?

13. Kiedy należy złożyć propozycje układowe przy ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu?

Publikacje z Portalu Skarbiec

[03.04.2009] Aneta Ignatiuk, Robert Nogacki: Upadłość konsumencka w praktyce
W dniu 31 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej "pr. up. i n."), która wprowadza do prawa polskiego nową instytucję w postaci upadłości konsumenckiej. Jest to procedura oddłużeniowa, którą będą mogły zastosować osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W założeniu twórców nowelizacji możliwość skorzystania z trybu upadłości konsumenckiej musi być umotywowana sytuacją o charakterze nadzwyczajnym. Dlatego przyjmuje się, że postępowanie upadłościowe będzie mogło być prowadzone tylko wobec osób, które stały się niewypłacalne na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności.

[01.04.2009] Upadłość konsumencka z furtką dla oszustów
Upadłość konsumencka - co do zasady - jest bardzo dobrym rozwiązaniem, zrównuje bowiem w prawach osoby prywatne z przedsiębiorstwami, które z takiej możliwości mogą korzystać. Pozwala też osobom, które zadłużyły się do poziomu uniemożliwiającego spłatę własnych zobowiązań, na swoiste "rozpoczęcie życia na nowo".

[22.12.2008] Upadłość konsumencka szansą dla dłużników
Upadłość konsumencka - jedna z najważniejszych inicjatyw legislacyjnych wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda - daje szansę dłużnikom, którzy bez swojej winy stali się niewypłacalni. To nowość w polskim prawie, która zacznie obowiązywać już w pierwszych miesiącach 2009 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym 15 grudnia br.

Postępowanie upadłościowe - odpowiedzi na pytania czytelników

1. "Jestem Prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie złożyłem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwutygodniowym, czy w chwili obecnej dalej jestem zobligowany do dokonania tej czynności ?"

ODPOWIEDŹ

2. "Jestem prokurentem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, odnośnie której Sąd ogłosił upadłość. Słyszałem że w takim wypadku moja prokura ulega odwołaniu. Czy to prawda?"

ODPOWIEDŹ

3. "Czy po ustanowieniu zarządu przymusowego dłużnik zachowuje jakiekolwiek prawa do prowadzenia spraw swojej spółki?"

ODPOWIEDŹ

4. "Czy istnieją środki odwoławcze, które można zastosować w przypadku wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości?

ODPOWIEDŹ

5. "Nabyłem spadek po ogłoszeniu upadłości, czy będę go musiał przekazać do masy upadłości?"

ODPOWIEDŹ

6. "Mój mąż prowadzi firmę, co dzieje się z naszym wspólnym majątkiem w przypadku ogłoszenia upadłości firmy?"

ODPOWIEDŹ

7. "Spółka, która jest mi winna pieniądze ogłosiła upadłość. Co powinienem w tej sytuacji zrobić?"

ODPOWIEDŹ

8. "Posiadam względem spółki w upadłości wierzytelność w walucie obcej. Jak dokonać zgłoszenia wierzytelności?"

ODPOWIEDŹ

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012