Postępowanie upadłościowe

 

Porady prawne z zakresu prawa upadłościowego

 

Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną Skarbiec obejmują m.in.:

– doradztwo przy reorganizacji przedsiębiorstw,

– przygotowanie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,

– przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości (na zlecenie dłużnika bądź wierzyciela),

– reprezentowanie dłużnika bądź wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i nadzór nad prawidłowością podstępowania,

– wsparcie procedury likwidacyjnej,

– udział w negocjacjach dot. możliwości zawarcia układu,

– badanie kwestii odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

 

Postępowanie upadłościowe – zagadnienia

 

1. Kiedy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości?

2. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

3. Jakie elementy powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

4. W jakich sytuacjach i w jaki sposób Sąd może zabezpieczyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

5. Wstępne zgromadzenie wierzycieli

6. Od jakiego dnia rozpoczyna się upadłość?

7. Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego

8. Jaki majątek zalicza się do masy upadłości, a jaki podlega wyłączeniu?

9. Kto i w jaki sposób ustala skład masy upadłości?

10. Czy istnieje możliwość obciążenia składników masy upadłości?

11. Czy umowy zawarte przed ogłoszeniem upadłości zachowują ważność po ogłoszeniu upadłości?

12. Kto sporządza plan podziału i kiedy następuje wykonanie planu podziału?

13. Kiedy należy złożyć propozycje układowe przy ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu?

 

Postępowanie upadłościowe – odpowiedzi na pytania czytelników

 

1. „Jestem Prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie złożyłem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwutygodniowym, czy w chwili obecnej dalej jestem zobligowany do dokonania tej czynności ?”

ODPOWIEDŹ

2. „Jestem prokurentem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, odnośnie której Sąd ogłosił upadłość. Słyszałem że w takim wypadku moja prokura ulega odwołaniu. Czy to prawda?”

ODPOWIEDŹ

3. „Czy po ustanowieniu zarządu przymusowego dłużnik zachowuje jakiekolwiek prawa do prowadzenia spraw swojej spółki?”

ODPOWIEDŹ

4. „Czy istnieją środki odwoławcze, które można zastosować w przypadku wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości?

ODPOWIEDŹ

5. „Nabyłem spadek po ogłoszeniu upadłości, czy będę go musiał przekazać do masy upadłości?”

ODPOWIEDŹ

6. „Mój mąż prowadzi firmę, co dzieje się z naszym wspólnym majątkiem w przypadku ogłoszenia upadłości firmy?”

ODPOWIEDŹ

7. „Spółka, która jest mi winna pieniądze ogłosiła upadłość. Co powinienem w tej sytuacji zrobić?”

ODPOWIEDŹ

8. „Posiadam względem spółki w upadłości wierzytelność w walucie obcej. Jak dokonać zgłoszenia wierzytelności?”

ODPOWIEDŹ