Postępowanie upadłościowe – pytania czytelników [3]

Postępowanie upadłościowe – pytania czytelników [3]

„Czy po ustanowieniu zarządu przymusowego dłużnik zachowuje jakiekolwiek prawa do prowadzenia spraw swojej spółki?”

W przypadku zabezpieczenia w formie ustanowienia zarządu przymusowego, dłużnik zachowuje prawo wykonania czynności zwykłego zarządu oraz korzystania ze swego mienia.

Czynności dłużnika przekraczające zakres zwykłego zarządu są nieważne.