Postępowanie upadłościowe – pytania czytelników [5]

Postępowanie upadłościowe – pytania czytelników [5]

Nabyłem spadek po ogłoszeniu upadłości, czy będę go musiał przekazać do masy upadłości?

Jeżeli został Pan powołany do spadku po ogłoszeniu upadłości, to niestety spadek wchodzi do masy upadłości i uznaje się go za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Podobnie, jeżeli otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości, a do chwili jego ogłoszenia nie upłynął jeszcze termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku i Pan jako powołany spadkobierca oświadczenia takiego nie złożył, to taki spadek również wchodzi do masy upadłości.

Istnieje jeszcze możliwość, iż spadek będzie podlegać wyłączeniu, jeżeli składniki majątkowe wchodzące w skład spadku są trudno zbywalne, albo z innych przyczyn wejście spadku do masy upadłości nie byłby korzystne dla postępowania upadłościowego.

O wyłączeniu z masy upadłości orzeka sędzia – komisarz z urzędu. Wtedy termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku lub o jego odrzuceniu zaczyna biec od chwili uprawomocnienia się postanowienia o wyłączeniu spadku z masy upadłości.