Postępowanie upadłościowe – pytania czytelników [6]

Postępowanie upadłościowe – pytania czytelników [6]

„Mój mąż prowadzi firmę, co dzieje się z naszym wspólnym majątkiem w przypadku ogłoszenia upadłości firmy?”

Jeżeli Pani ma ustanowioną z mężem wspólność ustawową, to ustaje ona z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny niestety wchodzi do masy upadłości. W takim przypadku może Pani dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu – komisarzowi, ponieważ istnieje domniemanie, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez upadłego został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego przedsiębiorstwa.

Może Pani uchronić się przed włączeniem majątku do masy upadłości, gdy wspólność ustawowa zostanie zniesiona poprzez zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej wcześniej niż dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Natomiast po ogłoszeniu upadłości nie można znieść wspólności ustawowej z datą wcześniejszą w stosunku do daty daty ogłoszenia upadłości. Zniesienie wspólności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do wierzycieli upadłego.