Postępowanie upadłościowe – pytania czytelników [4]

Postępowanie upadłościowe – pytania czytelników [4]

„Czy istnieją środki odwoławcze, które można zastosować w przypadku wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości?”

Tak, środki takie istnieją. Na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie upadłemu przysługuje zażalenie.

Ponadto, w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości wnioskodawcy przysługuje środek zaskarżenia w postaci zażalenia.