Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Kto i w jaki sposób ustala skład masy upadłości?

Kto i w jaki sposób ustala skład masy upadłości?

Skład masy upadłości ustala syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca na podstawie wpisów w księgach upadłego oraz dokumentów bezspornych. W przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, skład masy upadłości może sporządzić upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego.

Ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie spisu inwentarza dokonuje się oszacowania majątku wchodzącego do masy upadłości. Istnieje domniemanie, iż rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą do majątku upadłego.

Contact Us

Kancelaria Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
E-mail Address:
Phone Number:

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012