Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Czy istnieje możliwość obciążenia składników masy upadłości?

Czy istnieje możliwość obciążenia składników masy upadłości?

Po ogłoszeniu upadłości nie można obciążyć składników masy upadłości prawem zastawu, zastawu rejestrowego i zastawu skarbowego ani dokonać wpisu w księdze wieczystej lub rejestrze dotyczącego tych składników celem zabezpieczenia wierzytelności, chociażby powstała ona przed ogłoszeniem upadłości.

Jednakże istnieje możliwość obciążenia masy upadłości w przypadku złożenia wniosku o wpis hipoteki w sądzie w ciągu sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości

W przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu w którym pozostawiono upadłemu prawo zarządu całością lub częścią majątku, istnieje możliwość obciążenia masy upadłości, jeżeli nadzorca sądowy wyraził zgodę na obciążenie majątku upadłego, oraz gdy zarząd masą upadłości sprawuje zarządca, a na obciążenie składników mienia wchodzącego w skład masy upadłości zgodę wyraziła rada wierzycieli.

Contact Us

Kancelaria Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
E-mail Address:
Phone Number:

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012