Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Postępowanie upadłościowe - pytania czytelników [2]

Postępowanie upadłościowe - pytania czytelników [2]

"Jestem prokurentem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, odnośnie której Sąd ogłosił upadłość. Słyszałem że w takim wypadku moja prokura ulega odwołaniu. Czy to prawda?"

Tak. Zgodnie z art. 109[7] § 2 kodeksu cywilnego, prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy.

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 lipca 2006 roku III CZP 45/2006, stwierdzając, iż z nie tylko chwilą ogłoszenia upadłości prokura wygasa, ale również nowa prokura nie może zostać ustanowiona.

Contact Us

Kancelaria Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
E-mail Address:
Phone Number:

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012